31 dic. 2010

Teràpies de Reiki

Reiki Usui Japonès i Reiki Mariel per al vostre benestar

El Reiki és una tècnica de curació natural i holística, en la qual el terapeuta transmet al pacient un flux d’energia d’alta freqüència a través de les seves mans. 
Es tracta d’un dels molts sistemes que són utilitzats per activar, harmonitzar i reconnectar l’ésser amb l’energia universal.

L’Organització Mundial de la Salut (OMS) ha reconegut el Reiki com a mètode natural de curació complementari a la medicina tradicional. 

Influeix positivament en cos i ment i ajuda a millorar la salut.

Resulta molt eficaç en trastorns d’ansietat, estrès, migranyes, problemes d’ossos, depressió i bloquejos emocionals.

Combinat amb d’altres teràpies, duplica els beneficis d’aquestes i n’accelera els resultats.

La paraula “Reiki” es composa de dos kanjis (o caràcters usats en la llengua japonesa). “Rei” fa referència a una força espiritual, universal,  celestial.  “Ki” significa energia vital.

Us ofereixo els serveis descrits a continuació, que són combinables entre si, segons les vostres necessitats.


1. Tractament complet de Reiki

Actua en tots els aspectes: 

- A nivell físic, alleuja dolors, ajuda en els processos de curació de lesions, traumatismes i afeccions de tota mena.

- Facilita el procés de depuració física i energètica.

- A nivell mental, calma i disminueix problemes emocionals, estrès, insomni i mals hàbits.

- A nivell espiritual, proporciona pau interior. 


2. Massatge amb  Reiki

Usa las tres tècniques descrites a continuació para assolir el benestar:

- Bushu Chiryo Ho  

Consisteix en estimular el flux d’energia mitjançant friccions suaus amb les mans sobre certes zones del cos.

- Dashu Chiryo Ho

Tècnica de percudir o batre les mans amb suavitat sobre certes zones del cos.

- Oshite Chiryo Ho

Digitopressió. Ideal per aplicar a les zones afectades per dolor físic i estancament d’energia amb molta tensió muscular.

3. Cirurgia energètica

És un mètode que es practica  dins d’alguns sistemes de Reiki. També s’anomena “cirurgia astral”. El terapeuta realitza transferència d’energia per imposició de mans. Actua en els plans físic, mental, emocional i espiritual.
Es fa servir per extreure patrons mentals i emocionals que provoquen bloquejos energètics al cos, causants d’alguns trastorns de salut.


Preu: 1 hora / 30 euros