24 feb. 2016

Creativitat i sanació

Curar és feina d’un metge. Algú pateix una malaltia i el metge diagnostica i aplica un tractament per eliminar-la.

La sanació seria una altra cosa diferent.  Sanar implica que es procura condicionar la ment i el cos per tal que no tornin a repetir els mateixos processos que van portar a patir el mal. A les teràpies alternatives es treballa molt a nivell energètic. Ja sabem que al cosmos tot és energia, freqüència i vibració. Tot es troba en canvi continu.

En el pla físic, l’energia vital (principi actiu que forma part de tot ésser viu) es concreta en allò que fem i en la nostra manera de pensar.

Tot el que representem és una expressió manifesta del nostre nivell energètic.

Quan realitzem una acció creativa, aquesta fa visibles aspectes que fan la impressió de romandre amagats en algun lloc inaccessible del nostre interior o, al contrari, alguna cosa que ens crida des de dins demana permís per ésser detectada per nosaltres per tal que la deixem entrar i en fem alguna cosa productiva.

La creativitat és saber fer servir un talent personal d’una forma diferent o inesperada que doni com a resultat quelcom interessant amb apariència de nova.

Per a això cal conèixer-nos. De vegades, per aconseguir-ho es fa necessari un treball introspectiu o un d’extrovertit, tot dependent de l’individu.

La creativitat és sanadora quan decidim incorporar-la al nostre dia a dia fent-la servir en allò que se’ns dóna bé, quan sabem tornar la mirada al món exterior. Saber fer, saber compartir les nostres fites assolides.