23 may. 2011

Un coaching diferent

ILPERC adapta tècniques que s'utilitzen a les arts escèniques -com el control postural i gestual, la relaxació, l'expressió verbal i el control de la veu- com instruments per a una millor projecció personal en el món laboral o en la vida quotidiana.

* Relaxació: Ajuda a aclarir la ment i a programar pensaments positius.

* Cos: Exercicis suaus de moviment i posturals per alleujar tensions i stress, sentir-se més còmode amb un mateix i oferir una imatge més equilibrada i atractiva.

* Veu: La manera de fer-la servir d'una forma natural, millorant-ne el to i el volum sense risc d'acabar afònic i per expressar-se amb gran habilitat i ser tingut en compte pels altres.

11 may. 2011

La mirada estoica

Tota persona que desitgi servir als altres com a guia o líder d’un objectiu comú ha d’aprendre a mesurar la seva pròpia personalitat per transmetre valors basats en el coratge, la lleialtat i la calma.

Les virtuts cardinals són citades per Plató, Ciceró i Marc Aureli a les seves meditacions.

* Prudència: Exercici de la raó.
* Fortalesa: Exercici de les emociones i de l’esperit.
* Temprança: Moderació dels desitjos.
* Justícia: Un estat en què cada element de la ment està d’acord amb els altres.

3 may. 2011

Conceptes bàsics de planificació

L’estratègia és l’art de distribuir i emprar els mitjans de què hom disposa per assolir una finalitat determinada.

La tàctica és la forma de coordinar aquests mitjans de manera ordenada en un moment concret.

La conducció és la fase posterior a la planificació i implica exercir la direcció efectiva dels recursos involucrats.