23 may. 2011

Un coaching diferent

ILPERC adapta tècniques que s'utilitzen a les arts escèniques -com el control postural i gestual, la relaxació, l'expressió verbal i el control de la veu- com instruments per a una millor projecció personal en el món laboral o en la vida quotidiana.

* Relaxació: Ajuda a aclarir la ment i a programar pensaments positius.

* Cos: Exercicis suaus de moviment i posturals per alleujar tensions i stress, sentir-se més còmode amb un mateix i oferir una imatge més equilibrada i atractiva.

* Veu: La manera de fer-la servir d'una forma natural, millorant-ne el to i el volum sense risc d'acabar afònic i per expressar-se amb gran habilitat i ser tingut en compte pels altres.