2 jun. 2011

Ésser coherent i positiu

Molts són els qui desitgen un canvi a millor a les seves vides però, en tractar-se de persones indecises i massa disperses, incapaces de seguir un mètode o una disciplina concrets fins al final, cauen fàcilment en la confusió i acaben per barrejar diferents pràctiques sense mesurar bé els seus actes. Pràctiques que poden diferir molt les unes de les altres o entrar obertament en conflicte amb la manera de viure d’un mateix, sense que l’individu se n’adoni per haver-se informat de forma massa superficial o no haver acceptat la guia d’algú experimentat o expert en el tema.
És important entendre que una filosofia, una pràctica religiosa o espiritual, un camí de coneixement tradicional o modern, un sistema d’autoajuda, etc. no són ni bons ni dolents per si mateixos. Allò que els atorga validesa o no és la manera en què una persona els assumeix com a vàlids en la seva vida, sempre que li serveixin per aconseguir els seus objectius; això sí, sempre i per damunt de tot respectant i ajudant els altres, essent coherent amb un mateix.