14 jun. 2011

Beneficis de la meditació

* Redueix el consum d’oxigen i la producció de diòxid de carboni. * Equilibra l’activitat del sistema nerviós.
* Baixa la freqüència de les ones cerebrals, amb predomini dels ritmes alfa (estat de vigília - consciència interna - relaxament profund).
* Millora la salut i incrementa la resistència a l’estrès i als desordres psicosomàtics.
* Ajuda a l’obertura de la ment per adquirir una consciència més profunda d’un mateix.