3 may. 2011

Conceptes bàsics de planificació

L’estratègia és l’art de distribuir i emprar els mitjans de què hom disposa per assolir una finalitat determinada.

La tàctica és la forma de coordinar aquests mitjans de manera ordenada en un moment concret.

La conducció és la fase posterior a la planificació i implica exercir la direcció efectiva dels recursos involucrats.