22 feb. 2013

L'actitud creativa


L’energia creativa es troba lligada a l’energia vital de cada persona. Ésser creatiu és una necessitat bàsica per modificar les coses i evolucionar.
 
És la capacitat d’inventar, idear projectes, fer les coses d’una manera imaginativa. Totes les persones són més o menys creatives. De vegades cal conèixer, comprendre i polir les qualitats naturals d’un mateix per convertir-les en eines eficaces que aportin innovació a cadascuna de les nostres accions.
 
Una actitud creativa es basa sobretot en arraconar el temor a pensar que les nostres idees no seran acceptades pels altres, o que no serem suficientment originals, o que provocaran una sèrie de canvis inesperats que al final no ens agradaran. Aquesta por frenarà qualsevol iniciativa perquè ens obstaculitza a l’hora de pensar amb llibertat i és aleshores quan ens censurem i limitem.

S’ha d’aprendre a identificar els comportaments i les actituds personals que estimulen el pensament creatiu.; refinar la percepció i l’anàlisi posterior del que s’observa, es pensa i se sent, incorporar capacitat intuïtiva, curiositat intel·lectual, tenacitat i entusiasme.