11 sep. 2014

Meditació i presència

La pràctica de la meditació ens porta a un estat de consciència plena amb la qual podem impregnar cada acte o moment del dia.

L’actitud meditativa és un procés gradual de maduració. Totes les situacions poden emprar-se com un mitjà per aprofundir i exercitar-se en l’atenció en l’ara i aquí.

Tots posseïm de manera natural aquesta facultat, però la creença que hem de fer quelcom molt especial, més la tendència a analitzar-ho tot en excés, ens impedeix de veure-ho