10 abr. 2013

La via de l'aprenentatge

Antics mestres estableixen que els tres nivells de coneixement són el físic, el mental i l’espiritual; i els tres recorreguts empírics: la pràctica, l’estudi i la contemplació.
 
Podem dur aquesta saviesa a qualsevol disciplina per culminar i discernir correctament com hem de viure el camí que hem escollit per realitzar-nos.