12 jul. 2013

El poder de les paraules

Les paraules que pronunciem són sons que deriven de la vibració dels nostres pensaments.
 
Quan una persona parla, la seva actitud emocional dóna forma al llenguatge.
 
Un excés incontrolat de pensaments originats pel nerviosisme, la impaciència, l’ira, l’enveja, massa preocupacions, una visió egoista i materialista de la realitat i una no acceptació de la impermanència de les coses ens portarà a saturar-nos amb paraules la intenció de les quals ens farà sentir més confusió, pertorbació i fins i tot originar-nos desequilibris importants i afectar també el nostre entorn.
 
Frases afirmatives plenes de sinceritat, convicció i respecte aporten un veritable ajut per vèncer tota mena de dificultats i, durant el procés, aprendre a observar-nos a nosaltres mateixos i a millorar la nostra conducta.