12 dic. 2011

Claus per a un coaching responsable

Rigor, seriositat, creativitat.
* Descartar tot allò que el mateix coach no hagi experimentat en si mateix o après en el treball de camp.

* No vendre idees miraculoses per atraure l’atenció.

* Partir de la base que cada persona és diferent i que cal saber adaptar-se al seu context.

* La coherència passa per preveure possibles errades en els processos d’assessorament i/o ajut, i advertir sobre ells.