3 jun. 2014

SHI- KAN (Aturar-se - Observar)

SHI: Meditació similar a la dhyana o zazen. Tracta de clarificar la ment tot detenint el flux continu de pensaments i idees insistents, des d'una posició d'estabilitat i recolliment. No es medita amb cap objecte, pensament o imatge. Es concentra l'atenció en la respiració abdominal procurant que s'estableixi un ritme lent en què l'expiració tendeixi a ésser més perllongada que la inspiració.

KAN: Equival·lent a la meditació vipassana. En ella el practicant se centra en l'observació analítica  dels fenòmens interns o externs a ell per tal de discernir la naturalesa d'allò que anomenem realitat. És una depurada tècnica de discerniment que observa la realitat de la ment i de la matèria examinant els seus aspectes d'impermancència i mancats d'essència.

Ambdues solen fer-se servir conjuntament dins dels ensenyaments esotèrics practicats en diverses escoles del budisme tàntric japonès i en tradicions marcials i d'altres sincretismes.